Catalan English French German Spanish

Sol·licitar un pis

En aquests moments el registre d'entrada de de sol·licituds està tancat.

 

 

 

Per conèixer els requisits d'accés a un habitatge amb serveis per a gent gran, pitja aquí.

Per saber quina documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud, pitja aquí.

Per saber els barems de puntuació que es fan servir per a l'adjudicació, pitja aquí.

Per conèixer on i com presentar la sol·licitut, pitja aquí.

Per conèixer les característiques i preus dels pisos, pitja aquí.