Catalan English French German Spanish

Pisos Carrer Ferrers

Els habitatges de lloguer amb serveis són una alternativa a la necessitat d'habitatge per a persones grans amb dificultats.
Aquest 19 habitatges els va construir la Societat Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès rehabilitant uns edificis antics al centre de la vila, concretament al carrer dels Ferrers, a la antiga escola de Cal Mencia. 17 d'aquests habitatges van ser adquirits per la Fundació Amàlia Soler i els altres dos són propietat de la Parròquia de la Trinitat com a canvi per la cessió d'un immoble per tal de fer els pisos una mica més grans.
Aquests habitatges reuneixen les condicions adequades perquè les persones grans amb necessitats gaudeixin de més seguretat amb uns determinats serveis. També permeten l'accés ràpid als serveis bàsics de la comunitat ja que són molt cèntrics.
Els pisos ofereixen unes condicions per facilitar l'autonomia personal dels i les residents i afavorir ala vida comunitària. També s'han dissenyat per ser funcionals, adaptats, tenint en compte, a més, criteris de sostenibilitat i estalvi energètic, com l'escalfament d'aigua sanitària mixta.
L'equipament del edifici ha estat subvencionat per la Generalitatd e Catalunya a través de l’Obra Social de Caixa Catalunya.
La Fundació Amàlia Soler, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans, gestionar aquest 19 habitatges amb l'ànim de donar resposta una vegada més a les necessitats d'habitatge de la gent gran per tal de fomentar i incrementar el seu benestar.

L'edifici

 • 14 pisos d’un dormitori (aprox. 40m2)
 • 5 pisos de dos dormitoris (aprox. 50 m2)
 • Espais comuns
 • Sala polivalent per fer activitats (gimnàstica, lectura, tallers, puzzles...)
 • Bugaderia
 • Terrat

Serveis

 • Serveis inclosos:
 • Gestió dels manteniments i reparacions dels equipaments
 • Gestió de rebuts mensuals de lloguer
 • Neteja dels espais comuns 
 • Seguiment de l’estat de conservació dels pisos
 • Serveis assistencials:
 • Atenció a domicili
 • Neteja de l'habitatge
 • Àpats a domicili
 • Callista mensual
 • Acompanyament i orientació
 • Treball Social

Llegeix més...

Quota de la comunitat

 • Manteniments generals (ascensors, antenes TV, porters electrònics, extintors, bombes aigua, instal·lació solar, etc.)
 • Reparacions dels equipaments
 • Neteja dels espais comuns
 • Electricitat espais comuns, entrada, sala polivalent, bugaderia...
 • Assegurança comunitària
 • Consum d'aigua de la bugaderia

Procés

Exclusions del procés:

 • L’ incompliment o manca de documentació dels requisits.
 • La falsedat en les dades o documents aportats.

Llista d'Espera

Les sol·licituds admeses formaran una llista d’espera que s’ordenarà per puntuació. Quan quedi un habitatge buit, s’avisarà a la persona sol·licitant per ordre de puntuació segons els barems establerts i en cas d’empat, es sortejarà.

Quan s’avisi aquestes persones hauran de continuar complint els requisits d’accés aprovats en el seu moment per la Junta del Patronat de la Fundació Amàlia Soler i es podrà demanar en aquell moment l’actualització de les dades i/o aportació de documentació.

Característiques i preus

Els pisos:

 • Cuina equipada amb fogons de vitroceràmica i forn elèctric
 • Calefacció elèctrica
 • Aigua calenta sanitària amb energia solar
 • Bany amb dutxa plana antilliscant, porta corredissa, mirall i altres complements.
 • Llums instal·lats a tot el pis
 • Preinstal·lació de telealarma
 • Antena parabòlica

Serveis compresos en la quota de comunitat:

 • Gestió de contractes i rebuts mensuals
 • Manteniments generals (ascensors, antenes TV, porters electrònics, extintors, descalcificador, energia solar tèrmica, reparacions espais comuns...)
 • Aigua comunitat

 • Electricitat comunitat
 • Neteja espais comuns
 • Assegurança comunitat
 • Consergeria: consultar horari
 • Visites de la Treballadora Social
 • Organització d’activitats d’oci 

Serveis i subministraments de cada pis no inclosos:

 • Consum electricitat
 • Consum aigua
 • Telèfon
 • Assegurança contingut pis

Preus mensuals 2020:

Pis 1 dormitori:          240 € 

Pis 2 dormitoris:        298 € 

(Aquests preus poden variar cada any segons l’IPC)